Brannårsaken ukjent

Det er mest sannsynlig at brannen på Natvigs Minde startet i det tidligere snekkerverkstedet i 2. etasje. Brannårsaken er ikke kjent.