Dagavdelingane for eldre redda

Harald Solbakken (KrF) fekk heile omsorgsutvalet i Sandnes med på å skjerma dagavdelingane mot reduksjonar.