Skulen har eigen jungel

Barna stormar ut av klasse— romma til friminutt. Det småregnar, menkva gjer vel det når jungelen ventar?