Fleire enn året før

Det er ikkje godt nok at så få gutar oppsøker helsestasjonen, seier helsesøster Torhild Hunsbedt.