Sivilforsvaret i støpeskjeen

Justisminister Hanne Harlem ble positivt overrasket da hun besøkte Sivilforsvarets skole på Vagle. Harlem kunne likevel ikke si mye om sivilforsvarets rolle i framtidens totalforsvar.