Jærens jordsmonn kartlegges digitalt

Digitale kart skal gi et klarere bilde av jord— typene på Jæren som en del av et landsomfattende prosjekt.