Dyrlege vil kjøpe Soma gård

Torbjørn Fjermestad er i ferd med å avslutte en 130 år gammeltradisjon i Sandnes. Han er kommunens siste gårdsbestyrer.