Kan ikke lastes for dykkerulykke

Hidra Edelfisk kan ikke lastes for dykkerulykken 9. november 1999 der Rune Larsen omkom. Konstituert politimester Bjørn Haaland har henlagt saken ettersom intet straffbart er bevist.