Moloarbeiderne reiser i dag

Moloen i Sirevåg ble ferdig fire måneder før tiden. Ikke rart at Gordon Pedersen presenterer seg som «Lyn Gordon».