Loven som intet lover

Når nøden er størst er hjelpen fjernest. Vår plikt til å hjelpehverandre til et verdig liv er ikke valgkamptema i år heller.