Elendig barnehagedekning

Rogaland har den fjerde dårligste barnehagedekningen i landet. Fortsetter utbyggingstakten når vi full dekning i 2052.