Ingen særordningar

Dei fleste av billegsalongane både i Oslo, Bergen og Stavanger vert drivne av innvandrarar og flyktingar. Aftenbladet kjenner til at det i den etablerte frisørbransjen i Stavanger går rykte om at innvandrarar og flyktningar nyt godt av særskilde støtteordningar til etablering og drift.