- Jeg føler meg kriminalisert

Situasjonen Tom Glomsaker har havnet i er fryktelig vanskelig.