SiR vil lage et nytt rehabiliteringssykehus

I forslaget til budsjett for 2004 varsler SiR-direktøren at han vil fremme forslag til styret om å slå sammen rehabiliteringspostene i Sandnes, Egersund og Stavanger til en samlet enhet.