A-pressen satser på lokalradio

A-pressen har kjøpt 50 prosent av Jærradiogruppen som hareierandeler i 17 lokale radioer rundt om i landet.