Frir til Forsand om Flørli

Stavanger kommune mener det er naturlig at Forsand er med på å ta en del av utgiftene i forbindelse med den gamle krafthallen til Lyse i Flørli. Etter nyttår legger fylkeskommunen ned sitt Flørli-prosjekt, men Stavanger mener satsingen på kunst og turisme har vist en positiv utvikling.