Fornøyde lensmenn

Lensmennene skal bestå. Tillitsvalgt Odd Heggø er fornøyd. Det er også kleppordfører Elfin Lea — med forbehold.