Store skader etter skybrudd

Et omfattende skade— bilde avtegner seg etter skybruddene somrammet Jæren ekstra hardt natt til 16. oktober. I en gate påVarhaug har så godt som alle husene vannskader.