Trygdekontor skylder millioner

Enkelte trygdekontor i Stavanger skylder flere millioner kroner i sykelønnsutbetalinger. Arbeidsgivere reagerer på flere måneders venting på penger.