90-åring mista foten, men ikkje motet

Trur du livet er slutt når du er 90 og har amputert ein fot? Ikkje Gudmund Nygård, gamal gjetar frå Montanas fjell.