Fascinert av spennvidden i helsevesenet

Helse Stavanger bør ha ambisjon om å stå seg godt i nasjonal sammenheng, sier påtroppende administrerende direktør Erik Tjemsland.