- Statlig utvalg til Suldal

Rogaland SV tar arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman på ordet og ønsker å flytte Norges vassdrags- og energidirektorat fra Oslo til Suldal eller Sauda.