Vil ta hensyn til foreldrene

Opplæringssjefen vil lytte til foreldrenes argumenter. Per i dag er Øygard den eneste løsningen, mener han.