Ønsker schæfer avlivet etter angrep på egen hund

Kveldsvandringen langs den idylliske lakseelva Sokna ble etmareritt for hundeeier Harald Skjefrås i Sokndal forrige helg.