- Trist at kommunens fredede hus fikk forfalle

Jærmuseet vil ikke overta Tranegården på Austrått før kommunen har ordnet opp etter manglende vedlikehold i en årrekke. Våningshuset er blant få fredede bolighus i Sandnes.