Soma gård i pengeknipe

Kommunen gir ikke økonomisk støtte. Leder Bjarne Bærheim ved Soma gård ser snart ingen annen mulighet enn å satse på mer betalingsvillige grupper enn skolebarn.