Ingen hjelp fra Tønne

Helseminister Tore Tønne har nå svart på fylkesordfører Roald Bergsakers anmodning om penger for å unngå nedlegging av sykehusavdelinger. Svaret innebærer ingen løfter.