Barnehagene får penger likevel

I neste uke legger Stavanger kommune fram et forslag med ny tilskuddsordning for de private barnehagene.