Private tar stadig mer av godshåndteringen

Godstrafikken med båt øker i distriktet. Og de private kaiene tar imot det aller meste av varene. Havnedirektør Bjørn Helgøy bekymrer seg ikke.