- Lett å få tak i narkotika

Narkotikaen flommer over Ålgård. Men avgangselevene ved Gjesdalungdomsskole hevder at det så å si ikke finnes misbrukere blantdem. Men de frykter sniffing blant de yngste på skolen.