Over seks år for fire voldtekter

En 50 år gammel mann er i Stavanger byrett dømt til seks og ethalvt års fengsel for fire voldtekter og to tilfeller av utuktigomgang med personer som var ute av stand til å motsette seg det.