Stene-saken mot løsning

Det er nå klart at Frode Stene får brukerstyrt assistent.Spørsmålet nå er hvor mange timer til dagen.