Øker fartsgrensen til 100 km/t på enkelte strekninger

Fartsgrensen skal økes til 100 km/t på enkelte strekninger i Buskerud og Vestfold.