Tradisjonelt i Egersund

Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen blir årets 1. mai-taler i Egersund og Sokndal.