Det gode liv på et sakte sted

35 småbyer i Europa kaller seg «Slow city». Levanger og Røros ønsker å bli de første langsomme byene i Norge. Sogndalstrand tilfredsstiller allerede de fleste kravene til «Slow city».