- Kundegrunnlaget er borte

Det er for få folk i Langgata. Neste måned flytter Nikita Frisør inn på et kjøpesenter.