Stillinger må stå ubesatt i politiet

Verken politiet i Sandnes eller i Stavanger har penger nok til å ha folk i alle stillingene sine.