Golfbane i Bjerkreim

Mens Eigersund sliter med å få til en golfbane, benytter Bjerkreim anledningen og innkaller til folkemøte.