Her i distriktet stjeles flest postkasser i landet

Det er ikke sikkert det er noe å være stolt av, men det er her i Stavanger flest røde postkasser blir stjålet og ødelagt.