- Rene «kystsone-bibelen»!

Reidar Helliesen (Frp) var nesten i himmelen da han ga sin tilslutning til fylkesdelplanen for kystsonen i Rogaland.