Felles brannvern på vei

Utvalg for tekniske saker i Sandnes ønsker at brannvesnene i Sandnes og Stavanger slås sammen.