Løslatt - fengslet for ran

Tre juridiske dommere og aktor ville frifinne en psykotiskforbryter etter de nye reglene i straffeloven. I går ble mannenfengslet for et knivran forrige tirsdag.