Trafikksikkerhet underveis

De to ulykkesbelastede fotgjengerfeltene på Madlaveien skal fjernes. I juni starter arbeidet med to underganger under den sterkt trafikkerte riksveien.