Langt igjen til full barnehagedekning

Sandnes når nesten målet om full dekning av barnehageplasser i2005. To år for seint etter regjeringens målsetting.