Ja til støyskjerm

Vegvesenet og fylkesmannens miljøvernavdeling bør nå lytte til helsesjefen i Sandnes og beboere, og vurdere støyforholdene ved den gamle Skjævelandsbrua i Sandnes på nytt.