- Undergang er planlagt

Vegvesenet i Rogaland har planlagt å bygge en undergang på strekningen der det har vært mange ulykker. Da vil fotgjengerovergangen trolig bli fjernet.