Serviceerklæring fra Politiet

Stavanger politi— distrikt har som det første i landet utarbeideten egen serviceerklæring til publikum.