Trafikkfarlig i Skogveien

Flere beboere har opplevd nestenulykker i krysset Skogveien — Skaret, nå tar Velforeningen affære.