Ønsker flere turister til Sandnes

Ferie— og fritidsturister vil Sandnes gjerne ha flere av i framtiden. Men da må det satses, blant annet på hytteutbygging og begrensing av bilbruken i sentrum.