Effektiv jobbing i Haugesund

Politimester Karl-Henrik Sjursen i Haugesund mener at de ansatte i politidistriktet fortjener en stor del av æren for at Haugesund hevder seg godt når landets politidistrikt rangeres etter oppklaringsprosent.